Hizmetlerimiz

 • Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul İktisabı Ve İdaresi İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri
 • Yabancılar Hukuku
 • Gayrimenkul Ve İmar Uyuşmazlıkları
 • İş Hukuku
 • Ticaret Ve Şirketler Hukuku
 • Özel Sigorta Hukuku
 • Wipo Ve Icann Tahkim Prosedürü
 • İcra Ve İflas Takip Ve Davaları
 • Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Kişi, Aile Ve Miras Davaları
 • Yabancı Mahkeme Ve Tahkim Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi
 • Şirket Kurulması – Hukuki Takibi
 • Fınansal Zorluk Yaşayan Şirketlerin Yeniden Yapılanması Ve Kurumsallaşması
 • Ticari Ve Özel Kira Sözleşmeleri
 • İdari Davalar
 • Ceza Davaları
 • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İle Avrupa Hukuku Davaları – Aihm
 • Yukarıda Yer Alan Hukuki Alanlarda Ayrıca Şirket Ve Şahıslara Yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
 
Uğur & Gög Hukuk Bürosu
Arena Yazılım
Yol Tarifi