Kleptomani

T.C.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi

Esas No:2013/36689

Karar No:2014/1696

 

2. Ceza Dairesi         2013/36689 E.  ,  2014/1696 K

 

"İçtihat Metni"

 

 

MAHKEMESİ : ..... 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 04/06/2012

NUMARASI : 2010/61 (E) ve 2012/966 (K)

SUÇ : Hırsızlık

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık müdafiinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanık hakkında düzenlenen Sosyal İnceleme Raporunda “kişide kleptomani sorunu olabileceğinin düşünüldüğü” belirtilmesine rağmen sanık hakkında suçu işlediği sırada 5237 sayılı TCK.nın 32.maddesi kapsamında ceza sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıracak nitelikte bir hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılmadan, eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 27.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

 
Uğur & Gög Hukuk Bürosu
Arena Yazılım
Yol Tarifi